Zoeken

Verkeersmanagement 2.0: sturen op collectieve doelen met individuele adviezen

Krachten bundelen en samenwerken aan een ecosysteem voor maatschappelijk verkeersmanagement. Dat is het nieuwe perspectief. De techniek accelereert, maar vergeet de mens en zijn auto niet, waarschuwt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. ‘Verkeersmanagement (TM) 2.0, de volgende stap in Talking Traffic?’ was de vraag en het thema van de 49e Gebruikersdag Verkeersmanagementsystemen, georganiseerd door Vialis. Deze periodieke dag groeit door zijn programmering uit tot een podium voor actueel debat.

Geert-Gratama_BAES.JPG
Geert-Gratama_TM2-0.JPG

TM2.0

‘Interactief verkeersmanagement’ is een volgende stap in verkeersmanagement, zegt Johanna Tzanidaki, director innovatie bij Ertico. Zij trekt het programma Traffic Management (TM) 2.0 dat een platform voorziet waar verkeersmanagers en serviceproviders op basis van gezamenlijke data en beleidsdoelen komen tot een triple win voor wegbeheerders (beleidsdoelen), serviceproviders (business case) en weggebruikers (eenduidige reis- en routeinformatie vanuit wegkant- én navigatiesystemen). “De huidige verschillen in doelen van wegbeheerders en serviceproviders kunnen leiden tot inconsequente adviezen aan weggebruikers,” stelt Tzanidaki. Interactief verkeersmanagement betekent bijvoorbeeld dat de serviceprovider aan de weggebruiker uitlegt waaróm er voor een omweg wordt gekozen.

Geert-Gratama_Socrates-2-0.JPG

Socrates2.0

Tiffany Vlemmings, projectmanager Strategie en Innovatie bij NDW, richt zich full time op het Europese project Socrates 2.0 dat volledig aansluit bij de doelen van het Europese programma TM 2.0. “Wij stellen vast dat interactieve samenwerking tussen publiek verkeersmanagement en private verkeersinformatie en navigatie diensten, helaas nog marginaal is. Met Socrates 2.0 willen we na de zomer, met proeven in Amsterdam, Munchen, Kopenhagen komen tot een nieuw eco-systeem voor betrouwbare samenwerking ten behoeve van betere verkeersveiligheid en verkeersefficiency. Eerste voorwaarde is het afstemmen van private en publieke doelen”, zegt Vlemmings. De praktijkproef moet uitwijzen of interactief verkeersmanagement echt iets oplevert en hoe de samenwerking vorm krijgt tussen publieke en private partijen op strategisch, tactisch, operationeel en situationeel niveau.

Geert-Gratama_Data-Google.JPG

Digital Policy Pilot

Een forse operationele stap voorwaarts zette de provincie Noord-Holland samen met Vialis en Livecrowd Mobility, developer van Google en Waze in de ‘Digital Policy Pilot’. ”Beleid kan levend worden”, belooft Zeger Schavemaker, New Business Developer bij Vialis en VolkerWessels, na de proef. De proef toonde aan dat de verkeerscentrale in Hoofddorp real-time stremmingen op provinciale wegen rechtstreeks kan doorgeven aan twee belangrijke serviceproviders. Door Livecrowd Mobility zijn contacten gelegd met Google Maps en Waze, waarbij Google “gecharmeerd” was van de term ‘maatschappelijk verkeersmanagement’, aldus Schavemaker. Via Livecrowd Mobility bleek het mogelijk om plotselinge stremmingen en omleidingsinformatie binnen 5 minuten operationeel te krijgen in de route-adviezen van Google Maps en Waze. Vialis en Livecrowd Mobility werken al langer aan een ‘Digital Policy’ systeem als oplossing voor de uitdaging om serviceproviders in hun routeadviezen rekening te laten houden met het beleid van de overheid. De vervolgstap is het schaalbaar en eenvoudig configureerbaar maken - bijvoorbeeld in het verkeersmanagementplatform Verkeer.nu - van het proces van het melden van een stremming tot het doorvoeren in de Google- en Waze-omgeving.

Geert-Gratama_max-hoeveelheid-informatie.JPG

Digitale overheid

Edoardo Felici, beleidsmedewerker bij het ministerie van IenW werkt al zo’n 10 jaar – eerst bij NDW- aan een betrouwbare publieke data-infrastructuur. “Zolang er nog gele borden langs de weg staan, vrachtwagens vastlopen in steden, of nog erger: onnodige rode kruisnegatie plaatsvindt, betekent dit dat de digitale wereld nog niet overeenkomt met de werkelijkheid”, zegt hij. Een betrouwbare digitale weergave van de werkelijkheid is noodzakelijk, want draagt naast betere informatie aan serviceproviders bij aan MaaS-mogelijkheden en bijvoorbeeld de transitie naar duurzame (stads)logistiek; denk aan maximale doorrijhoogte van tunnels en venstertijden voor logistiek verkeer. In 2023 moeten gemeenten hun publieke data op orde hebben. Dat wil zeggen: actueel, betrouwbaar, correct volgens AVG en bovendien cyberproof.

Geert-Gratama_Mede-mogelijk-gemaakt-door.JPG

Samenwerken in de praktijk

“We werken samen, wegbeheerders en serviceproviders”, stelt Bert van der Veen, senior adviseur bij MAPtm. “Vijf jaar geleden vertelde ik hier dat we dat zouden moeten doen, nu doen we het.” MAPtm is betrokken bij meerdere projecten, zoals Talking Traffic, Socrates 2.0, de CROW-werkgroep iVRI die aan een stappenplan iVRI werkte, de aanbesteding voor de i-Centrale en aan DaeS, doorstroming als een service, een project dat wordt aanbesteed in de regio Twente. Uit al deze projecten blijkt dat serviceproviders en wegbeheerders naar elkaar toegroeien, stelt Van der Veen.

Geert-Gratama_Liefkeshoektunnel.JPG

Concurreren op impact

“We gaan naar een veranderend landschap op het gebied van verkeersmanagement”, erkent ook Mark Grefhorst, Business Development manager bij Be Mobile, dat als service provider smart mobility diensten levert. Een transitie van het managen van verkeer en infrastructuur naar het managen van het individu, met publiek-private samenwerking en informatie-uitwisseling als onderlegger. “Een grote vraag voor serviceproviders is: waar concurreer je op als we allemaal dezelfde informatie hebben?” Volgens Grefhorst zal er een omslag plaatsvinden naar zogenaamde ‘impact driven’ businessmodellen. Of wel: Wie kan de meeste impact creëren in het netwerk en op die manier een bijdrage leveren aan collectieve doelen? Een use case die Be-Mobile implementeert in Antwerpen, als onderdeel van het project Socrates 2.0, waarbij de individuele reiziger onder bepaalde omstandigheden gratis of tegen een gereduceerd tarief door de Liefkenshoek toltunnel kan rijden, is daarvan een goed voorbeeld.

Geert-Gratama_Reptielenbrein.JPG

De psychologie van de auto

Verkeerspsycholoog bij XTNT, Gerard Tertoolen, sluit af met twee waarschuwingen: Neem de mens op de juiste manier mee in de technologische ontwikkelingen en denk heel goed na over alternatieven voor de ‘de vreugde van de eigen auto’. Ofwel: denk goed na over vrijheid, democratie en zelfbeschikking van de mens bij verder technologisering.

Illustraties: Geert Gratama

Hieronder alle illustraties :