Zoeken

Gedragsafspraken

Het gedrag van mensen werkzaam voor Vialis is doorslaggevend voor het succes van Vialis. Uiteraard is het belangrijk dat je jouw functie inhoudelijk goed uitvoert. Maar ook jouw gedrag rondom veiligheid, integriteit, duurzaamheid, informatiebeveiliging, samenwerken en digitaal werken zijn voor Vialis (en dus jouzelf) van belang. Deze onderwerpen maken integraal onderdeel uit van jouw inzetbaarheid voor Vialis.

WVD-190617-021_cropped.jpg

Veiligheid

Binnen Volker Wessels en dus ook Vialis kennen wij WAVE (wees alert veiligheid eerst). WAVE is het thema waarmee wij het veiligheidsbewustzijn van mensen werkzaam voor Vialis willen verhogen. Want we werken veilig of we werken niet!

In dit kader kent Vialis het Veiligheidsboekje, handhavingsbeleid en overzicht draagplicht PBM's.

 

Hier tref je de documenten aan:

Veiligheidsboekje Vialis

Handhavingsbeleid veiligheid

Overzicht PBM-draagplicht

WAVE app

Volker Wessels heeft de WAVE-app ontwikkeld. Met deze app kun je onveilige situaties melden. Het melden van deze incidenten door middel van de app is voor Vialis enorm belangrijk. Want alleen als we ze melden kunnen we er allemaal van leren en verbeteren. We willen daarom graag dat je gebruik maakt van de WAVE-app.

 

Hierbij tref je informatie aan over het downloaden en gebruiken van de WAVE-app:

Downloadinstruktie WAVE-app

Inloginstruktie WAVE-app

Gedragscode en vertrouwenslijn

Integer zijn is een voorwaarde voor samen werken binnen Vialis. We kunnen alleen met plezier en respect met elkaar werken als we eerlijk en betrouwbaar handelen. Hierbij gaat het over doen wat je zegt en zeggen wat je doet en naar eer en geweten handelen. Onder integriteit verstaan we ook het handelen conform wet- en regelgeving en de Gedragscode. 

We brengen elke dag veel tijd met elkaar door en dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het succes van ons bedrijf. We moeten elkaar dan ook kunnen vertrouwen. Daarnaast willen opdrachtgevers alleen werken met betrouwbare partners. Dat maakt dat het integer handelen van iedereen binnen Vialis van groot belang is voor de continuïteit van het bedrijf.

 

Volker Wessels heeft een gedragscode opgesteld die geldt voor alle medewerkers van Volker Wessels en dus ook van Vialis. Daarnaast heeft Volker Wessels een regeling voor een vertrouwenslijn voor het melden van misstanden.

 

Hierbij tref je de documenten aan:

VW Gedragscode

Regeling vertrouwenslijn

Regeling vertrouwenslijn reglement