icon-arrow-right

C02 Prestatieladder

De CO2-prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. Het is deze stichting, kortweg SKAO genaamd, die de ladder beheert en verder ontwikkelt. De ladder verlangt dat bepaalde informatie voor opdrachtgevers als ProRail en Rijkswaterstaat beschikbaar is. Dit betreft, gerangschikt volgens de relevante eisen van de ladder, de onderstaande documenten.

Certificaten

Inzicht

3.A.1. Bedrijf beschikt over een uitgewerkte actuele emissie-inventaris voor scope 1, 2 en 3.


3.A.2. Emissie-inventaris is door een CI geverifieerd met tenminste een beperkte mate van zekerheid.

 

4.A.1. Het bedrijf heeft inzicht in de meest materiële emissies en twee ketenanalyses.

Reductie

2.B.1. Bedrijf heeft een kwalitatief omschreven doelstelling om energie te reduceren.


3.B.1. Bedrijf heeft een kwantitatieve reductiedoelstelling voor scope 1 en 2 emissie uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een referentiejaar en binnen een vastgelegde tijdstermijn.


3.B.2. Bedrijf heeft een Energie Management Programma.


4.B.2. Bedrijf rapporteert halfjaarlijks over reductiedoelstellingen.

Transparantie

3.C.1. Bedrijf communiceert structureel intern en extern over haar CO2-footprint (scope 1 en 2 emissies) en de kwantitatieve reductiedoelstelling(en). De communicatie omvat minimaal het energiebeleid en de reductiedoelstellingen van het bedrijf, mogelijkheden voor individuele bijdragen, informatie betreffende het huidige energieverbruik en trends binnen het bedrijf.
3.C.2. Bedrijf beschikt over een gedocumenteerd intern en extern communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie.
4C Bedrijf onderhoudt dialoog met partijen binnen overheid en NGO's over haar CO2reductiedoelstellingen. Deze eis is voor Vialis (middelgroot bedrijf) niet van toepassing.
5.C.1. Het bedrijf kan aantonen dat zij zich publiekelijk heeft gecommitteerd aan een CO2-emissie reductie programma van overheid en of NGO voor zowel het bedrijf als de projecten.
5.C.2. (Zie 5.C.1.) meer dan één.
5.C.3. Het bedrijf communiceert structureel (minimaal 2x per jaar) intern en extern over haar CO2 footprint (scope 1,2 & 3) en de kwantitatieve reductiedoelstellingen voor het bedrijf en de maatregelen in projecten die met CO2 gerelateerd gunningsvoordeel verkregen zijn.

De communicatie omvat minimaal het energiebeleid en de reductiedoelstellingen van het bedrijf en de bovengenoemde maatregelen, mogelijkheden voor individuele bijdrage, informatie betreffende het huidig energiegebruik en trends binnen het bedrijf en de projecten.

Participatie

3.D.1. Actieve deelname aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief.

+